Industry 4.0 and Digital Transformation Training-vol. 2

June 20, 2019

"Industry 4.0 and Industrial Digital Transformation" trainings continued with last week’s event in Istanbul. It was an inspiring and fruitful experience with the contribution of experts from many different industries and cities, working in production, sales, maintenance and investments.

We had the chance to get different takes and perspectives on digital transformation projects in progress on the field from leaders and managers of Industry 4.0 initiatives. I’m also glad to have got to know many brilliant professionals and friends to exchange ideas and experience in the long run.

I believe that crafting the right strategies and creating continuously learning, dynamic organizations is key to unlock value on the Path to Industry 4.0. With this perspective, our training modules are updated continuously with the latest examples and global developments. We’ll keep working with the mission to be a dependable partner for manufacturing companies across all sectors…

***

"Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm" eğitimlerimizin ikincisini geçtiğimiz hafta Rent ‘n Connect ofisinde gerçekleştirdik. Adana, İzmit ve İstanbul’dan gelen, farklı sektörlerin üretim, satış, bakım, yatırım birimlerinde görev alan mühendis ve yöneticilerin katılımı ve katkılarıyla son derece keyifli ve verimli bir etkinlik oldu.

Endüstri 4.0 vizyonu içerisinde, sahadaki dijital dönüşüm süreçlerinin de sorumlusu ve hatta yöneticisi olan katılımcılarımızın  tecrübelerini paylaşmasıyla, şirketlerin bakış açılarını birbirimizden dinleme şansımız oldu. İş hayatı boyunca paylaşımlarda bulunabileceğimiz değerli profesyoneller ve dostlar kazandığım için ayrıca mutluyum.

Stratejileri doğru kurgulamak, sürekli öğrenen ve deneyen, dinamik organizasyonlar yaratmak sanıyorum atmamız gereken ilk adım. Eğitim programımız da bu doğrultuda, dünyadaki son örnek ve gelişmelerle sürekli güncelleniyor.

Endüstri 4.0 yolunda sanayicimizin yanında güvenilir bir yol gösterici olmak misyonuyla, çalışmaya devam…

#endustri40 #dijitaldonusum #dijitalsanayi #endustriyelinternet #IoT #nesnelerininterneti #yapayzeka #optimizasyon

#industry40 #digitaltransformation #digitalindustry #industrialinternet #AI #optimization #rentnconnect

Bogazici University TRAIS Chapter - Industry 4.0 Seminar / Boğaziçi Üniversitesi TRAIS Endüstri 4.0 Eğitimi

December 02, 2018

An "Industry 4.0 and Industrial Digital Transformation" seminar was held at Bogazici University Management Information Systems department, together with visitors, in cooperation with Bogazici University Information Systems Research Center (ISRC) and the Turkish Chapter of Association for Information Systems (TRAIS), chaired by Prof. Dr. Aslı Sencer, head of MIS department. It was a pleasure sharing this experience with future data analysts and digital transformation architects. Special thanks to Dr. Aysun Bozanta whose kind invitation and neat organizing made this a distinguishable event. 

Boğaziçi Üniversitesi Information Systems Research Center (ISRC) ve başkanlığını MIS bölüm başkanı sayın hocam Prof. Aslı Sencer'in yürüttüğü Turkey Chapter of Association for Information Systems (TRAIS) işbirliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri ve misafir katılımcılar ile "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitimi" düzenledik. Geleceğin veri bilimcileri ve dijital dönüşüm mimarları ile birlikte olmak çok güzeldi. Eğitim organizasyonunu düzenleyen ve nezaketle beni ağırlayan sayın Dr. Aysun Bozanta'ya ve sayın Prof. Aslı Sencer'e teşekkürler...

#endustri40 #dijitaldonusum #industry40 #digitaltransformation #digitalindustry

Industrial Internet of Things in Central and South Eastern Europe Conference

October 14, 2018

In the prominent business event of the CEE region, to be held in Prague on 15-16 October 2018, senior business leaders will congregate to discuss the current state of industrial internet and the IoT, digital factories, predictive maintenance, IIoT strategies, cloud computing for the industry, data analytics, data security and other related topics.

 

Pro Endustri 4.0 will participate as a guest in the "How Will the Smart Factory of the Future Look?" panel. 

Istanbul Culture University, Decision Support Systems Event / İstanbul Kültür Üniversitesi, Karar Destek Sistemleri Etkinliği

April 09, 2018

In the 10th Decision Support Systems event organized by the Industrial Engineering Students' Club, we talked about Industry 4.0 and digital transformation with valuable input from academicians...

*****

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün 10.sunu düzenlediği Karar Destek Sistemleri etkinliğinde #endustri40 ve #dijitaldonusum konularını değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrencilerle birlikte konuştuk...

IIC - Plattform Industrie 4.0 World Tour Event, Torino, İtalya

June 18, 2017

The "IIoT World Tour Event" was jointly organized by the largest umbrella institutions leading the Industry 4.0 and IIoT space, Industrial Internet Consortium (IIC) and the Plattfom Industrie 4.0, on June 19, 2017, in Torino, Italy. 

Main contributors included GE, Digital, Siemens, SAP, Bosch, ABB, Qualical, as well as representatives from the Ministry of Italian Economic Development led Piaon Industria 4.0. Among the topics covered in the presentations and panels were the Testbeds being run under the IIC, the equivalent Lab Network of Germany which plays a pivotal role in the development of industrial internet developments, the structure of Excellence Centers, new industrial standards and the roles that must be played by various stakeholders for development.

 

**** 

Endüstri 4.0 ve Endüstriyel İnternet akımının Dünya'daki en büyük çatı kuruluşları olan Industrial Internet Consortium (IIC) ve Almanya Plattform Industrie 4.0'ın ortak olarak düzenledikleri ve üyeler arası diyalog ve işbirliğini geliştirme amaçlı toplantısı, "IIoT World Tour Event" ismiyle 19 Haziran 2017'de İtalya'nın Torino kentinde yapıldı.

GE Digital, Siemens, SAP, Bosch, ABB, Qualical gibi firmaların yanısıra İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve İtalyan hükümetinin öncülük ettiği Piano Industria 4.0 örgütü temsilcilerinin de katılımıyla sunum, oturumlar ve brifingler gerçekleştirildi. IIC bünyesindeki testbed'ler ile Almanya'daki karşılıkları olan Laboratuvar Ağı'nın endüstriyel internet uygulamalarının gelişiminde oynadıkları önemli roller, mükemmeliyet merkezlerinin yapıları, yeni endüstriyel standartlar, güvenlik ve daha birçok konu ele alındı.

InnMain Yearly Meeting / InnMain Yıllık Toplantısı, Etten-Leur, Netherlands

May 17, 2017

As a guest of Izmit Technical Vocational School of Turkey, a seminar was held in May 2017 in Etten-Leur, Netherlands, that covered the current topics regarding Industry 4.0 as part of the meeting of the InnMain Task Force, an EU funded project that includes vocational school members from 18 different countries.

Topics covered were the opportunities presented by the 4th industrial revolution to modern production facilities, basics of industrial internet and new manufacturing systems, as well as the needs for the changing vocational education landscape to develop the necessary talent for the coming age.

In the remaining two days, a workshop was held to define the necessary actions to institute an education system aligned with Industry 4.0, a visit to Markiezaat College was made, InnMain Strategic Plan was evaluated and new member schools were approved.

Further cooperation was agreed upon with Izmit Vocational School, the second largest of its class in Turkey.

*****

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin davetlisi olarak, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ülkeden mesleki ve teknik okullarının üyesi olduğu InnMain grubunun, 2017 Mayıs ayında Hollanda'nın Etten-Leur kentinde düzenlenen toplantısında Endüstri 4.0 ile ilgili bir sunum yapıldı.

Sunumda Endüstri 4.0'ın günümüz üretim tesisleri için sunduğu imkanlar, endüstriyel internet ve yeni nesil üretim sistemleri ile birlikte modern eğitim süreçlerinin nasıl yeniden kurgulanması gerektiği ile ilgili fikirler paylaşıldı. 

Üç günlük etkinliğin kalan kısmında Endüstri 4.0'a uygun bir eğitim sistemi oluşturabilmek için yapılması gerekenler üzerine bir atölye çalışması yapıldı, üye okullardan Markiezaat Koleji ziyaret edildi, InnMain stratejik planı masaya yatırıldı ve yeni üyelerin katılımı onaylandı.

Türkiye'nin alanında en büyük 2. okulu olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ileride de paylaşımlarda bulunulması düşünülüyor.

AREL University Industry 4.0 Seminar / AREL Üniversitesi Endüstri 4.0 Semineri

December 04, 2017

A seminar was given on different aspects of Industry 4.0 in the event organized by Arel University Industrial Engineering Club.

*****

Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Endüstri 4.0'ın farklı yönleriyle el alındığı sunumlar yapıldı. 

ING Bank-BÜYEM Cross-Generation Business Management Academy 4th Term / Nesilden Nesile Yönetim Akademisi-4. Dönem

November 29, 2017

As part of the 4th term of "Cross-Generation Business Management Academy", jointly organized by ING Bank and Bogazici University Life-long Training Center, a session was held on the current topics relating to Industry 4.0. The main aim of the program is to prepare the next generation leaders of Turkish family businesses, which account for approximately 90% of GDP. 

The program manager, Prof. Aslı Sencer of the Management Information Systems Department conveyed key information and tips on good management practices and critical tools available in today's technology. The Industry 4.0 session was instrumental in assisting current practices and intellectual readiness for the fourth industrial revolution.

*****

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'de milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üreten aile şirketlerini geleceğe hazırlamak amaçlı, "Nesilden Nesile Yönetim Akademisi" nin 4. döneminde, Endüstri 4.0 konulu bir oturum düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerinin sonraki nesil genç yönetici adayları ile birlikte gerçekleştirilen, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Aslı Sencer'in eğitmen olarak sürdürdüğü programın bir parçası olarak Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşümün şirketleri gelecekte nasıl etkileyeceği ele alındı. Hızla gelişen teknoloji ve trendleri yakalamanın öneminin vurgulandığı derste, katılımcılarda Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlandı.

Firat University Industry 4.0 Presentation / Fırat Üniversitesi, Endüstri 4.0 Sunumu

April 12, 2017

As a guest speaker in the event organized by Fırat University R&D and Entrepreneurship Club, an Industry 4.0 presentation was made on April 13, 2017.

The enabling technologies and global trends regarding Industry 4.0 were covered, accompanied by questions and remarks from the students.

*****

Fırat Üniversitesi Teknoloji Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu'nun davetlisi olarak 13 Nisan 2017 tarihinde Elazığ kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir Endüstri 4.0 sunumu gerçekleştirildi. 

 

Endüstri 4.0 devrimini mümkün kılan teknolojik gelişmeler ve global trendlerin konuşulduğu etkinlikte, salonu dolduran öğrencilerin isabetli soru ve yorumları zengin paylaşımların oluşmasını sağladı. 

ING Bank-BÜYEM Cross-Generation Business Management Academy 3rd Term / Nesilden Nesile Yönetim Akademisi-3. Dönem

November 23, 2016

In the 3rd term of "Cross-Generation Business Management Academy", jointly organized by ING Bank and Bogazici University Life-long Training Center since 2014, a lecture on Industry 4.0 was given to next generation business leaders of prominent Turkish family corporations.

Under the program led by Prof. Aslı Sencer of the Management Imformation Systems Department, new manufacturing systems and emerging business models were discussed. Ways to manage the coming industrial revolution, the common and differentiating points between classical management theory and new practice, as well as opportunities and threats awaiting future managers were covered.

*****

ING Bank ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle hayata geçirilen 2014'ten beri düzenlenen  "Nesilden Nesile Yönetim Akademisi" nin 3. döneminde, Endüstri 4.0 konulu bir seminer verildi.

 

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Aslı Sencer'in eğitmen olarak sürdürdüğü programda Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan yeni üretim şekilleri ve iş modelleri anlatıldı. Seminerde Türkiye ekonomisinde önemli bir yer işgal eden aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri ile birlikte bu dönüşümün nasıl yönetilmesi gerektiği, klasik teori ile ortak ve farklı olan noktalar ve genç yöneticilerin önündeki fırsat ve tehlikeler paylaşıldı.

Please reload