Endüstri 4.0 ile ilgili Dünya’daki Gelişmeler

December 15, 2016

Endüstri 4.0 üretim süreçleri ve kullanıcı deneyimlerinde çığır açacak boyutta yeni iş modelleri, inovasyon ve verimlilik olanakları sunan bir teknolojiler bütünü. Birkaç yıl içerisinde özellikle üretim şekillerini kökünden değiştirmesi ile global ölçekte trilyonlarca dolarlık ekonomik değer yaratması bekleniyor.

 

Henüz yaygın bir şekilde hayata geçmediği halde, devrim olmasına kesin gözüyle bakılan bu teknoloji hareketini gerçekleştirmek için dünyanın lider ekonomileri hızlı ve kararlı adımlarla ilerliyor. Dünya üzerindeki çeşitli konsorsiyum ve organizasyonlar arasında Almanya’nın Plattform Industrie 4.0’ı ile Amerika menşeli uluslararası bir yapılanma olan Industrial Internet Consortium (IIC) öne çıkan iki örgüt olarak görülüyor. Fransa hükümetinin önderliğinde kurulan Industrie du Futur (Geleceğin Sanayii) odağına Endüstri 4.0’ı net bir şekilde koyarken, Çin’de “Made in China 2025” genel perspektifi içine konumlandırılmış Endüstri 4.0 Yol Haritaları oluşturuluyor ve organizasyonel çalışmalar yapılıyor. Uzakdoğu’nun teknoloji devleri de beklenebileceği gibi fark yaratacak gelişmeler kaydediyorlar.

 

Endüstri 4.0 tabirinin menşei Almanya’da Plattform Industrie 4.0, ilk etapta “Yüksek Teknoloji Aksiyon Planı-2020” belgesinden hareketle, bünyesinde 6000’den fazla Alman üretim şirketini barındıran mühendislik federasyonları Bitkom, VDMA ve Zvei’nin öncülüğünde 2013 Eylül ayında düzenlenen Hannover Fuarı’nda resmiyet kazanmış. Bugün 200’den fazla şirketin üyesi olduğu organizasyon, Alman endüstrisinin dijital dönüşümü için Endüstri 4.0’a geçiş ile ilgili ana teknoloji ve koordinasyon merkezi olma görevini üstlenmiş durumda. IIC ise Mayıs 2014’de AT&T, Cisco, GE, Intel ve IBM tarafından kurulmuş ve halen 30’dan fazla ülkeden 250’yi aşkın firmanın üyesi olduğu global bir örgütlenme kimliğinde. Küresel ölçekte Endüstri 4.0 devriminin lider organizasyonları olarak öne çıkan bu iki örgüt, geçtiğimiz Mart ayında tüm başlıkları kapsayacak bir işbirliği başlatma kararını açıkladı ve ilki Amerika, ikincisi Almanya’da olmak üzere ilk ortak çalıştaylarını düzenlediler. Ek olarak IIC, Çin devleti ve Industrie du Futur ile de ortak platformlar geliştirmek için düğmeye bastı.

 

Organizasyonlar ve çalışma yöntemleri açısından bakıldığında Endüstri 4.0’i gerçekleştirmek için kurulan yapıların genelinde benzer bir mantığın izini sürebilmek mümkün. Plattform Industrie 4.0, Alman sanayi ve enerji bakanı ile eğitim ve araştırma bakanının başkanlığında, alt kurullardan oluşan ve farklı odak noktalarından bütüne doğru kazanımları hedefleyen bir organizasyon. Halihazırda 5 ana çalışma grubu altında referans mimari, norm ve standartlar; araştırma ve inovasyon; şebeke yapılarının güvenliği, yoğun veri paylaşımının getireceği yasal mevzuat ihtiyacı ve Endüstri 4.0’ı başarmak ve sürdürmek için gerekli eğitim altyapısı hakkında yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışma gruplarının ürettiği bilgi ve teknolojilerin pratiğe aktarılması için disiplinlerarası deneysel projeler sistemin ana unsurlarından bir tanesi. “Testbed” denilen bu yapılarda farklı şirketler biraraya gelerek, gerçek üretim ortamlarına en yakın şartlarda ürün, proses veya entegrasyon teknolojilerini test edebiliyorlar. Böylece hem ürün ve hizmetlerinin, hem de kurulması muhtemel üretim sistemlerinin teknik ve ticari fizibiliteleri görülebiliyor. Plattform Industrie 4.0’ın Laboratuvar ve Araştırma kurumları birliği ise, farklı “testbed” çıktılarını tüm üye kuruluşların erişimine açarak, sanayii genelinde şirketlerin katma değer yaratmasına olanak sağlıyor. Eksikliğinden çokça yakındığımız sanayi-üniversite işbirliğinin ötesinde şirketler arası işbirliğine ek olarak, sanayi-üniversite-ulusal laboratuvarlar-teknoloji enstitüleri aynı çatı altında ve ortak hedefler doğrultusunda erişimi ve etkisi yüksek çıktılar üretebiliyor. Tüm bu işlerin koordinasyonu ise seminerler, yayınlar, konferanslar vb. görevleri yanında örgüt sekreterliği tarafından yapılıyor.

 

IIC tarafında da benzer bir yapılanmayı görmek mümkün. Plattform Industrie 4.0 gibi IIC de idari komitelerin altında; strateji ve çözüm yaşamdöngüsü, mevzuat, işbirliği, pazarlama, üyelik, teknoloji ve testbed’lerden oluşan 7 ana başlık altında 19 adet çalışma grubu barındırıyor. Benzer bir mantıkla, burada da testbed isimli deneysel projeler teknoloji geliştirme ve transferi için kilit öğeler konumunda. Varlık verimliliği, durum gözlemi, akıllı üretim, uç cihaz analitiği gibi üretim odaklı testbed’lerin yanında sağlık, akıllı şebeke, su yönetimi, trafik gibi konularda halen 21 adet testbed var ve bu kapsamda onlarca şirket birlikte çalışıyor. Bu bağlamda son 3 yıl içindeki en büyük kazanımlardan bir tanesinin Endüstri 4.0 yolunda ortaya konulan sistematik çalışma yöntemleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

Plattform Industrie 4.0 ve IIC’nin birbirlerinden bağımsız olarak geçtikleri bir diğer önemli kilometre taşı da Endüstri 4.0 için gerekli “Referans Mimari” lerin oluşturulması oldu. Referans mimariler; üretimdeki makina, ekipman ve sistemlerin fabrika genelinde kesintisiz iletişim halinde olması, üretim ve kullanıcı deneyimi verilerinin anlık olarak toplanıp analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve tedarikten müşteri deneyimine kadar olan tüm değer zincirinde paylaşılabilmesi için gerekli fiziksel ve sanal yapıtaşları olarak düşünülebilir. Almanya’da odağına yalnızca üretim teknolojilerini koyan bir referans mimariye karşılık olarak, okyanusun diğer tarafında ürün ve hizmetlerin yaşamdöngüsünü gözönüne alan ve üretim ile birlikte kullanıcı deneyimini de içeren bir referans mimari geliştirildi. İkinci yaklaşıma göre örneğin, bir otomobilin akıllı bir fabrikada üretilmesini takiben bulut üzerinden veri tabanlı hizmetlerle zenginleştirilmesi sayesinde, satılan ürün yalnızca bir otomobil değil bir sürüş deneyimi haline geliyor. Büyük resme bakıldığında akıllı şehirler, sağlık, enerji, güvenlik, trafik, tüketici ürünleri gibi birçok farklı uygulama alanı için Nesnelerin İnterneti bağlamında teknolojik benzerlikler doğacak ve bu yapılar arasında sinerji oluşturulacak gibi gözüküyor. Zaten Plattform Industrie 4.0 ile IIC işbirliğinin ilk toplantılarından çıkan en kayda değer sonuç, oluşturulan referans mimarilerin birbirleriyle çelişmekten ziyade, birbirlerini tamamladıkları görüşü oldu. Bu iki lider örgütün işbirliğinden doğacak meyvelerin önümüzdeki dönemde artan bir hızla sanayi uygulamalarına dönüşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

Sonuç olarak, Endüstri 4.0 yolunda ilerleyen dünyanın lider ekonomileri ve şirketleri pazar rekabetlerini bu alanda bir kenara koyarak, işbirliğinin yaratacağı katma değeri yakalamak adına aynı saflarda koşmaya başladılar. Şirket seviyesinde elde edilen yeni teknoloji ve uygulama deneyimleri de, hükümetler seviyesinde milli ekonomileri canlandırmak ve sanayi gelişimini desteklemek için gerekli teşvikler ve mevzuat için de yol gösterici bir niteliğe sahip oluyor. Milli bir Endüstri 4.0 Strateji Belgesi ihtiyacı ve mukabil çalışmaların getirileri ne kadar çok vurgulanmalıysa, şirketlerin de küresel çapta önderlik eden bu örgütlerle mümkün olduğu kadar fazla iletişim ve işbirliği içinde bulunma gerekliliği de o ölçüde vurgulanması gereken bir husus. IIC’de kayıtlı 30’u aşkın ülkenin 250’den fazla üyesi arasında bir Türk şirketinin bulunmuyor olması da bu açıdan dikkat çekici...

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Twitter Social Icon
Son Paylaşılanlar

November 9, 2016

Please reload