Türkiye için Endüstri 4.0 Zamanı

August 7, 2018

Dünyada üretim şekilleri kökten bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Ticaretin ve üretim ekonomisinin kuralları yeniden yazılıyor. Endüstri 4.0 sayesinde geleceğin fabrikaları, sahadan anlık olarak tüm verileri toplayarak matematiksel işlemlere tabi tutan, bu verileri en ideal iş sonuçlarını sağlamak için anlamlı bilgilere dönüştüren akıllı makine ve ekipmanlardan oluşacak. Donanım ve yazılım, kendi kendine düşünüp karar alabilen yapılar oluşturabilmek için birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelecek.

 

Endüstri 4.0'ı iyi okuyan ve harekete geçen ülkelerin önünde yepyeni fırsatlar var. Şirketler için global ölçekte rekabetçiliği arttırmanın ve katma değerli ürünlerin sanayi üretimimiz içindeki payını yükseltmenin anahtarı, bu devrimi yakalamakta saklı.

 

Bunun için farklı mühendislik ve teknik disiplinlerde iyi eğitimli kadroları takım ruhu ile birleştirmeyi başarmamız gerekiyor. Nitelikli bir işgücü yaratabilmek için çağdaş ve teknolojideki ilerlemelere paralel bir eğitim modeli oluşturmamız bu açıdan büyük önem arz ediyor. Endüstri 4.0 devrimini yakalayabilmek için muhakkak bilgili, yeniliklere açık, dünyayı takip eden mühendis ve ara elemanlara ihtiyacımız olacak. Endüstri 4.0 vizyonunun ihtiva ettiği endüstriyel internet standartları, bağlanabilirlik teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), sensör ağları, bulut bilişim, büyük veri analitiği, optimizasyon algoritmaları ve dijital dönüşüm gibi her biri ayrı uzmanlık alanları olan konularda alınması gereken teorik eğitimler, mutlaka pratik uygulamalarla desteklenmeli. Industrial Internet Consortium (IIC) gibi dünyada Endüstri 4.0 ve akıllı üretim teknolojilerinin liderliğini üstlenen kuruluşların çalışma modelleri bu prensipler üzerine inşa edilmiş durumdadır.

 

Endüstri 4.0 devrimini yakalamak uzun soluklu bir süreçtir ve kararlı bir yönetim odağı gerektirir. Şirketler vizyonlarına erişmek için gerekli stratejileri belirlemeli ve ulaşmak istedikleri hedefleri yakalayabilecek donanımlı ve iyi eğitimli ekipler oluşturmalıdır.

 

Sanayide en iyi pratik bilgi, ancak gerçek hayat tecrübeleri vasıtasıyla edinilebilir. Endüstri 4.0’ı hedefleyen ve özellikle küresel pazarlarda rekabet eden Türk şirketlerinin saha projelerinde araştırma laboratuvarları ve üniversitelerden destek almaları, konuya hakim firmalar ile işbirliği yapmaları geçiş sürecini doğru istikamette hızlandıracaktır.

 

Endüstri 4.0, sanılanın aksine toplam istihdamda eksilmeye neden olmayacağı gibi, müşterilerimiz için daha ileri özellikli ürün ve hizmetler yaratmamıza imkan vereceğinden yepyeni iş modelleri ve istihdam fırsatları yaratacaktır. Kısaca, birim üretim başına daha az insan ve kaynak kullanırken, pastayı ve üretim kapasitemizi büyüteceğimizden dolayı işletmeler olarak daha fazla istihdam ve katma değer yaratabileceğiz.

 

4. Sanayi Devrimi ile ilgili iyimser olmamıza katkı sağlayan bir diğer husus ise, bu devrimi yakalayabilmek için önceki üç devrimin aşamalarını tamamlamak zorunda olmadığımız gerçeğidir. Üçüncü sanayi devrimi olan endüstriyel otomasyon, temelinde kontrol edilmesi istenen üretim sistemlerinin merkezi bir bilgisayara bağlanarak, haberleşme protokolleri ve donanımları vasıtasıyla uzaktan izlenmesi ve kumanda edilmesi prensibine dayanıyordu. Endüstri 4.0 ise, sahada bulunan tüm donanım ve ekipmanlara bağımsız bireyler gözüyle bakan, onları sensörlerle donatarak akıllı hale getiren ve merkezi olmayan dağıtık yapılar içerisinde birbirlerine bağlayan bir vizyon getiriyor. Dolayısıyla bir anlamda Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil üretim yapılarını sıfırdan kuracak şirketlerin işi, mevcut yatırımlarından doğal olarak vazgeçemeyecek, ancak otomasyon sistemlerini dönüştürmek zorunda kalacak tecrübeli firmalardan daha kolay hale gelebilir. Bu yapıda giderek öne çıkan açık kaynak standartlar ve dünyanın çeşitli yerlerindeki saha uygulamalarının oluşturduğu örnekler, öğrenme eğrimizi hızlandıracaktır.

 

Ülke olarak dünyadaki gelişmeleri yakında takip eder, küresel sektör organizasyonlarına dahil olur ve sürekli öğrenen şirket kültürleri yaratabilirsek, Endüstri 4.0 çağını kesinlikle yakalayabiliriz.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Twitter Social Icon
Son Paylaşılanlar

November 9, 2016

Please reload